VRIJ: 01:07 _ 20:00 uur > Jazz / Lindyhop


 

20:15 uur

 

The Kalishnikovs

Be There For The Swinging Fun!

De Kalishnikovs is een kleine big band die gespecialiseerd is in ’30-’40 swing muziek voor Lindy Hop dansers. Of je nu net gestart bent met dansen, of al jaren danst, als zij spelen raak je, of je wil of niet, in the swinging mood!

Wat is Lindyhop?

Bron: Wikipedia

Lindy hop is een Afro-Amerikaanse dans die ontstond in New York in de late jaren twintig en vroege jaren dertig. Het was een samensmelting van vele verschillende dansen, maar voornamelijk gebaseerd op jazzdanstapdansen en de charleston. De ontwikkeling van lindy hop ging samen op met de ontwikkeling van de jazz. Om die reden wordt de term Swing zowel voor deze dansstijl gebruikt als voor de jazzstijl waarop wordt gedanst. Er werd bijvoorbeeld in de grote danszalen van Harlem, de Savoy ballroom en de Cotton-club, gedanst op de muziek van onder anderen Louis Armstrong en Ella Fitzgerald.

In lindy hop worden solo- en partnerdansen gecombineerd en de dans bevat zowel veel improvisatie als meer formele elementen, vergelijkbaar met de muziek waarop wordt gedanst.

Toen Charles Lindbergh in 1927 voor het eerst solo non-stop de Atlantische Oceaan overvloog, van New York naar Parijs, kopten de kranten: Lucky Lindy hops Atlantic. Hieruit zou de naam lindy hop zijn ontstaan.

Toen de dans door de blanke bevolking overgenomen werd stond deze bekend als de jitterbug, en stond het aan de wortels van de rock-‘n-roll en boogiewoogie.

voor wie thuis alvast wil oefenen:

of anders deze:

 

Hoe dan ook: Be There For The Swinging Fun!